اخبار ارز

قیمت دلار به زودی کاهش پیدا می‌کند؟

دلار - ارز

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از هفت صبح، بعضی انتظار داشــتند بــازار ارز در واکنش به اقدام آمریکا برای فعالســازی مکانیسم ماشــه به هم بریزد اما اینطور نشــد. دلار روی مرز ۲۲۵۰۰ تومان درجا زد و قیمــت طلا  و ســکه حتــی اندکی ریزش هم داشــت.

یک دلیــل این ماجرا می‌تواند مخالفت بیشتر کشورها با تصمیم دولت آمریکا باشــد که اگر اتفاق خاصی نیفتد باعث ناکامی ترامپ برای بازگشــت تحریم های ســازمان ملل خواهد شد. در کنار این مســئله اما دیروز سیگنالهایی به بازار ارز داده شد که می توانیم حتی در روزهای آینده شــاهد کاهش محســوس قیمــت ارز هم باشــیم.

این نکتــه را هم بگوییــم که دیروز خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه از این بــه بعد هنگام خرید طلا و سکه برای مبالغ بالاتر از ۱۵میلیون تومان ارائه کارت ملی الزامی است. هرچند این بخشنامه مربوط به یک سال و نیم پیش و اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی بود اما بعضی اینطور برداشت کردند که اتفاق جدیدی برای دریافت مالیات افتاده.

همین شــایعه هم روی بازار اثر گذاشت و قیمت ســکه و طلا را نزولی کرد. بعید نیست این خبــر روی بازارهای موازی مثــل ارز هم حداقل تاثیر کوتاه مدتی داشته باشد. کمی دورتر را هم اگر رصد کنیم عرضه واکسن کرونــا می تواند باعث کاهش چشــمگیر قیمت طلا  و ارز شود.

محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر پیش بینی کرده که در اولین گام با ورود واکسن کرونا قیمت های جهانی تا ۱۷۰۰ دلار سقوط می کند و قیمت ارز هم صددرصد کاهش می یابد.

او تخمین زده که ۳۰۰ تن طلا و سکه در منازل ذخیره شده و بین ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار ارز هم در خانه هاســت. حالا ســه موضوعی که می تواند به تعدیل قیمت ارز در روزهــای آینده کمک کند را یکبار مرور کنیم:

یک _‌ بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات دیروز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد یک بسته تشویقی برای بازگشت ارز حاصــل از صادرات با هــدف حمایت از صادرکنندگان طراحی شــده. پیش از این دولت تا پایان تیرماه برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات مهلــت داده بود که این اولتیماتوم البته بــا انتقاد فعالان اتاق بازرگانی مواجه شد.

تا اینکه اخیرا مسئولان اتــاق بازرگانی و بانک مرکزی جلســاتی تشکیل دادند و کمیتهای برای پیگیری این ماجرا تشکیل شد و اقداماتی برای تسهیل این روند در نظر گرفته شده است.

دو _  ســرعت گرفتن بازگشت ارزهای صادراتی رئیس کنفدراســیون صادرات ایران در گفت و گویی با وب سایت اقتصاد آنلاین پیش بینی کــرد که در روزهــای آینده و قیمت ارز در بــازار کاهش پیدا می کند. محمد لاهوتی ، عضــو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ایــن فرضیه که قیمت واقعی ارز همین عدد فعلی اســت را رد کــرده و گفته: »معتقدم کــه قطعا نرخ کنونی ارز قیمت ذاتی آن نبوده و چنانچه برگشــت ارز صادراتی و نفتی به شرایط عادی خود برگردد قیمت ارز نیز کاهش یافته و به ارزش ذاتی خود نزدیک خواهد شــد.

با تــاش بانک مرکــزی و وزارت امورخارجه گشایشهایی اتفاق خواهد افتاد و از طرف دیگر تالش صادرکنندگان در افزایش صادرات و تسریع در برگشت ارز حاصل از صادرات هم می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش نرخ ارز داشــته باشــد. با توجه به عادی شــدن شرایط تجاری در خصوص صــادرات کاال های غیرنفتی از یکســو و تالشهای انجام شده به منظور آزادســازی منابع ارزی از ســوی دیگر می توان پیش بینی کرد که نــرخ ارز در آینده نزدیک کاهشــی خواهد بود.«

سه _  مجازات صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند علاوه  بر اینکه چندی پیــش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد اســامی ۲۵۰نفر از متخلفان کــه ارزهــای صادراتی را به کشــور برنگرداندند به قــوه قضائیه ارائه شــده، خبرهایی از جریمه این متخلفان از سوی دســتگاههای مختلف به گوش می رسد؛ یکی اینکه احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توســعه تجارت دیروز اعلام کــرد تا ۱۵ شــهریور همه صادرکنندگان برای رفع ۳۰ تا ۷۰درصد تعهــد ارزی مهلت دارند.

اگر تا ایــن زمان به تعهــدات خود عمل نکنند کارت بازرگانی آنها ابطال می شود. در عین حال گمــرک ایــران هم هفت مجازات برای این دسته از صادرکنندگان متخلف اعلام کــرده. از جمله اینکه حق صدور و تمدید کارت بازرگانی و هرگونه مجــوز واردات و صادرات از آنها ســلب می شــود و گواهی تخصیــص ارز برای آنها صــادر نخواهد شــد. از بیمه نامه ها و ضمانت نامه هــای صادراتــی برای این دســته متخلفان دیگری خبری نیست. شــبکه صرافیها اجازه ارائــه خدمات و انتقال ارز بــرای این گــروه را نخواهند داشــت. حق اســترداد حقوق و عوارض گمرکی ندارند و ســازمان امــور مالیاتی هم مکلف شــده معافیتها و مشوقهای مالیاتی آنها را لغو کنــد. خالصه با این ترفندها صادرکنندگانی که از بازگشــت ارز خودداری کننــد بیشــتر از قبل در محاصره قــرار می گیرند و به همین دلیل می توان انتظار داشــت در روزهای آینده روند بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت بگیرد و قیمت ها تا حدودی تعدیل شود.

اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا رای بدهید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید
5/5 - (1 امتیاز)
نمایش دیدگاه‌ها و ثبت نظر

نظرات(0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *